Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 47 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 43 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 55 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 64 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 47 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 45 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 58 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 54 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 18 lần 48 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 61 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 50 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 48 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 51 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 57 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 49 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 51 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 51 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 55 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 52 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 58 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam