• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 23 lần 30 lần 58 lần
  1 6 lần 14 lần 23 lần 31 lần 58 lần
  2 6 lần 10 lần 15 lần 26 lần 58 lần
  3 8 lần 10 lần 15 lần 32 lần 58 lần
  4 5 lần 10 lần 19 lần 25 lần 60 lần
  5 1 lần 10 lần 19 lần 30 lần 60 lần
  6 6 lần 15 lần 24 lần 26 lần 54 lần
  7 7 lần 15 lần 24 lần 28 lần 54 lần
  8 1 lần 10 lần 19 lần 20 lần 50 lần
  9 4 lần 10 lần 19 lần 22 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so