Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 4 lần 15 lần 21 lần 58 lần
1 4 lần 10 lần 15 lần 32 lần 61 lần
2 4 lần 8 lần 13 lần 23 lần 49 lần
3 7 lần 11 lần 24 lần 31 lần 50 lần
4 7 lần 13 lần 22 lần 29 lần 53 lần
5 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 44 lần
6 8 lần 11 lần 26 lần 37 lần 73 lần
7 6 lần 8 lần 20 lần 27 lần 51 lần
8 9 lần 11 lần 15 lần 18 lần 47 lần
9 2 lần 5 lần 13 lần 25 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 11 lần 20 lần 44 lần
1 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 43 lần
2 5 lần 8 lần 18 lần 27 lần 59 lần
3 4 lần 10 lần 17 lần 26 lần 48 lần
4 6 lần 7 lần 22 lần 34 lần 68 lần
5 3 lần 4 lần 12 lần 17 lần 46 lần
6 9 lần 17 lần 30 lần 37 lần 73 lần
7 8 lần 13 lần 22 lần 37 lần 61 lần
8 5 lần 11 lần 19 lần 29 lần 54 lần
9 5 lần 7 lần 13 lần 17 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam