• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 22 lần 37 lần 58 lần
  1 7 lần 9 lần 22 lần 19 lần 58 lần
  2 4 lần 7 lần 11 lần 28 lần 46 lần
  3 7 lần 7 lần 11 lần 30 lần 46 lần
  4 8 lần 8 lần 16 lần 26 lần 70 lần
  5 3 lần 8 lần 16 lần 30 lần 70 lần
  6 7 lần 11 lần 20 lần 20 lần 51 lần
  7 4 lần 11 lần 20 lần 23 lần 51 lần
  8 7 lần 10 lần 20 lần 38 lần 46 lần
  9 2 lần 10 lần 20 lần 19 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so