Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 12 lần 20 lần 25 lần 58 lần
1 58 lần 12 lần 20 lần 22 lần 58 lần
2 5 lần 4 lần 16 lần 27 lần 49 lần
3 7 lần 4 lần 16 lần 28 lần 49 lần
4 2 lần 9 lần 15 lần 22 lần 50 lần
5 4 lần 9 lần 15 lần 29 lần 50 lần
6 6 lần 13 lần 18 lần 34 lần 53 lần
7 11 lần 13 lần 18 lần 32 lần 53 lần
8 4 lần 6 lần 14 lần 22 lần 53 lần
9 5 lần 6 lần 14 lần 29 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam