• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 20 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 20 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 8 lần 16 lần 30 lần 57 lần
  1 3 lần 8 lần 16 lần 28 lần 57 lần
  2 4 lần 10 lần 21 lần 17 lần 43 lần
  3 3 lần 10 lần 21 lần 24 lần 43 lần
  4 6 lần 8 lần 14 lần 27 lần 48 lần
  5 11 lần 8 lần 14 lần 34 lần 48 lần
  6 6 lần 9 lần 12 lần 27 lần 48 lần
  7 5 lần 9 lần 12 lần 29 lần 48 lần
  8 5 lần 10 lần 21 lần 31 lần 53 lần
  9 4 lần 10 lần 21 lần 23 lần 53 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so