• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 10 lần 18 lần 44 lần
  1 5 lần 2 lần 10 lần 22 lần 44 lần
  2 5 lần 8 lần 15 lần 31 lần 52 lần
  3 4 lần 8 lần 15 lần 26 lần 52 lần
  4 8 lần 9 lần 22 lần 25 lần 62 lần
  5 5 lần 9 lần 22 lần 25 lần 62 lần
  6 3 lần 9 lần 20 lần 29 lần 46 lần
  7 10 lần 9 lần 20 lần 30 lần 46 lần
  8 7 lần 10 lần 15 lần 37 lần 56 lần
  9 5 lần 10 lần 15 lần 27 lần 56 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so