Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 6 lần 13 lần 21 lần 52 lần
1 5 lần 11 lần 18 lần 29 lần 55 lần
2 7 lần 13 lần 23 lần 33 lần 55 lần
3 10 lần 11 lần 17 lần 22 lần 49 lần
4 5 lần 8 lần 15 lần 25 lần 58 lần
5 5 lần 10 lần 18 lần 25 lần 60 lần
6 3 lần 7 lần 15 lần 30 lần 54 lần
7 4 lần 9 lần 20 lần 27 lần 50 lần
8 6 lần 9 lần 22 lần 29 lần 54 lần
9 5 lần 6 lần 19 lần 29 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 9 lần 19 lần 21 lần 52 lần
1 7 lần 7 lần 19 lần 25 lần 56 lần
2 4 lần 9 lần 17 lần 29 lần 56 lần
3 3 lần 10 lần 16 lần 27 lần 45 lần
4 5 lần 8 lần 17 lần 25 lần 44 lần
5 7 lần 14 lần 27 lần 44 lần 74 lần
6 9 lần 14 lần 25 lần 32 lần 64 lần
7 6 lần 9 lần 16 lần 26 lần 59 lần
8 4 lần 6 lần 15 lần 24 lần 50 lần
9 1 lần 4 lần 9 lần 17 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung