• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 13 lần 26 lần 62 lần
  1 12 lần 6 lần 13 lần 26 lần 62 lần
  2 7 lần 12 lần 21 lần 24 lần 54 lần
  3 1 lần 12 lần 21 lần 20 lần 54 lần
  4 7 lần 9 lần 15 lần 28 lần 53 lần
  5 6 lần 9 lần 15 lần 35 lần 53 lần
  6 2 lần 4 lần 9 lần 21 lần 46 lần
  7 10 lần 4 lần 9 lần 35 lần 46 lần
  8 3 lần 11 lần 21 lần 28 lần 48 lần
  9 2 lần 11 lần 21 lần 27 lần 48 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so