Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 11 lần 24 lần 38 lần 73 lần
1 3 lần 9 lần 15 lần 27 lần 51 lần
2 8 lần 12 lần 27 lần 32 lần 62 lần
3 4 lần 5 lần 10 lần 15 lần 38 lần
4 6 lần 7 lần 18 lần 30 lần 59 lần
5 4 lần 10 lần 13 lần 22 lần 46 lần
6 3 lần 7 lần 18 lần 22 lần 45 lần
7 5 lần 7 lần 18 lần 30 lần 57 lần
8 5 lần 9 lần 16 lần 25 lần 56 lần
9 10 lần 13 lần 21 lần 29 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 25 lần 30 lần 55 lần
1 6 lần 8 lần 15 lần 28 lần 45 lần
2 9 lần 11 lần 20 lần 29 lần 53 lần
3 2 lần 10 lần 18 lần 28 lần 55 lần
4 3 lần 5 lần 14 lần 22 lần 53 lần
5 6 lần 8 lần 17 lần 22 lần 54 lần
6 8 lần 10 lần 18 lần 21 lần 42 lần
7 5 lần 11 lần 22 lần 32 lần 64 lần
8 7 lần 9 lần 22 lần 35 lần 68 lần
9 1 lần 6 lần 9 lần 23 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 09 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7