Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 26 lần 38 lần 63 lần
1 5 lần 15 lần 26 lần 28 lần 63 lần
2 5 lần 7 lần 15 lần 22 lần 48 lần
3 7 lần 7 lần 15 lần 26 lần 48 lần
4 7 lần 7 lần 14 lần 26 lần 50 lần
5 7 lần 7 lần 14 lần 29 lần 50 lần
6 2 lần 11 lần 20 lần 23 lần 60 lần
7 2 lần 11 lần 20 lần 26 lần 60 lần
8 10 lần 9 lần 19 lần 35 lần 39 lần
9 1 lần 9 lần 19 lần 17 lần 39 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung