• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 20 lần 29 lần 58 lần
  1 7 lần 11 lần 20 lần 32 lần 58 lần
  2 7 lần 11 lần 24 lần 32 lần 58 lần
  3 3 lần 11 lần 24 lần 38 lần 58 lần
  4 6 lần 12 lần 23 lần 24 lần 51 lần
  5 5 lần 12 lần 23 lần 30 lần 51 lần
  6 5 lần 10 lần 23 lần 19 lần 63 lần
  7 5 lần 10 lần 23 lần 19 lần 63 lần
  8 4 lần 10 lần 14 lần 24 lần 52 lần
  9 6 lần 10 lần 14 lần 23 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so