Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 6 lần 15 lần 25 lần 57 lần
1 3 lần 9 lần 20 lần 26 lần 53 lần
2 6 lần 9 lần 20 lần 28 lần 46 lần
3 2 lần 3 lần 10 lần 19 lần 41 lần
4 6 lần 9 lần 18 lần 30 lần 56 lần
5 7 lần 10 lần 16 lần 28 lần 64 lần
6 5 lần 10 lần 20 lần 33 lần 60 lần
7 9 lần 10 lần 21 lần 25 lần 52 lần
8 7 lần 12 lần 19 lần 26 lần 54 lần
9 4 lần 12 lần 21 lần 30 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 13 lần 18 lần 52 lần
1 5 lần 8 lần 18 lần 24 lần 58 lần
2 9 lần 10 lần 20 lần 30 lần 54 lần
3 5 lần 7 lần 15 lần 22 lần 45 lần
4 6 lần 8 lần 17 lần 25 lần 44 lần
5 6 lần 15 lần 30 lần 43 lần 71 lần
6 5 lần 12 lần 20 lần 31 lần 58 lần
7 5 lần 9 lần 16 lần 28 lần 56 lần
8 6 lần 8 lần 18 lần 26 lần 58 lần
9 3 lần 5 lần 13 lần 23 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung