Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 25 lần 37 lần 59 lần
1 7 lần 9 lần 18 lần 28 lần 60 lần
2 3 lần 9 lần 22 lần 26 lần 53 lần
3 5 lần 10 lần 19 lần 22 lần 49 lần
4 4 lần 7 lần 15 lần 25 lần 48 lần
5 4 lần 8 lần 13 lần 24 lần 54 lần
6 5 lần 6 lần 10 lần 23 lần 48 lần
7 7 lần 9 lần 20 lần 29 lần 63 lần
8 9 lần 14 lần 24 lần 32 lần 64 lần
9 5 lần 9 lần 14 lần 24 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 17 lần 26 lần 47 lần
1 7 lần 10 lần 13 lần 22 lần 52 lần
2 2 lần 4 lần 14 lần 22 lần 43 lần
3 8 lần 14 lần 22 lần 31 lần 54 lần
4 4 lần 8 lần 18 lần 27 lần 51 lần
5 4 lần 9 lần 20 lần 30 lần 57 lần
6 1 lần 1 lần 7 lần 16 lần 55 lần
7 4 lần 10 lần 20 lần 31 lần 54 lần
8 7 lần 9 lần 21 lần 32 lần 68 lần
9 9 lần 13 lần 28 lần 33 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7