Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 29 lần 29 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 19 lần 30 lần 59 lần
1 8 lần 9 lần 19 lần 36 lần 59 lần
2 3 lần 12 lần 24 lần 19 lần 68 lần
3 7 lần 12 lần 24 lần 20 lần 68 lần
4 6 lần 4 lần 10 lần 28 lần 47 lần
5 6 lần 4 lần 10 lần 24 lần 47 lần
6 5 lần 11 lần 14 lần 24 lần 51 lần
7 3 lần 11 lần 14 lần 30 lần 51 lần
8 8 lần 8 lần 17 lần 31 lần 60 lần
9 3 lần 8 lần 17 lần 28 lần 60 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung