• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 22 lần 30 lần 52 lần
  1 4 lần 8 lần 13 lần 27 lần 53 lần
  2 6 lần 7 lần 23 lần 30 lần 60 lần
  3 6 lần 11 lần 19 lần 30 lần 65 lần
  4 5 lần 8 lần 15 lần 23 lần 42 lần
  5 4 lần 6 lần 14 lần 26 lần 56 lần
  6 3 lần 4 lần 14 lần 21 lần 54 lần
  7 5 lần 14 lần 22 lần 30 lần 55 lần
  8 8 lần 13 lần 20 lần 28 lần 54 lần
  9 7 lần 9 lần 18 lần 25 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 18 lần 35 lần 62 lần
  1 5 lần 10 lần 17 lần 22 lần 53 lần
  2 5 lần 10 lần 21 lần 29 lần 55 lần
  3 7 lần 14 lần 22 lần 36 lần 73 lần
  4 6 lần 7 lần 24 lần 31 lần 58 lần
  5 3 lần 4 lần 9 lần 16 lần 41 lần
  6 4 lần 7 lần 15 lần 22 lần 54 lần
  7 4 lần 7 lần 13 lần 23 lần 47 lần
  8 5 lần 7 lần 18 lần 23 lần 44 lần
  9 8 lần 12 lần 23 lần 33 lần 53 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so