Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 19 lần 24 lần 46 lần
1 5 lần 11 lần 19 lần 27 lần 46 lần
2 7 lần 10 lần 19 lần 20 lần 46 lần
3 4 lần 10 lần 19 lần 33 lần 46 lần
4 3 lần 10 lần 15 lần 23 lần 45 lần
5 6 lần 10 lần 15 lần 27 lần 45 lần
6 6 lần 9 lần 21 lần 32 lần 61 lần
7 3 lần 9 lần 21 lần 25 lần 61 lần
8 8 lần 6 lần 15 lần 36 lần 55 lần
9 5 lần 6 lần 15 lần 23 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung