Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 15 lần 24 lần 36 lần
1 7 lần 10 lần 15 lần 27 lần 36 lần
2 5 lần 10 lần 16 lần 27 lần 51 lần
3 5 lần 10 lần 16 lần 24 lần 51 lần
4 3 lần 12 lần 21 lần 19 lần 50 lần
5 6 lần 12 lần 21 lần 35 lần 50 lần
6 2 lần 8 lần 19 lần 26 lần 53 lần
7 7 lần 8 lần 19 lần 26 lần 53 lần
8 3 lần 5 lần 12 lần 32 lần 46 lần
9 11 lần 5 lần 12 lần 30 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung