• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 24 lần 24 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 24 lần 24 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 15 lần 22 lần 61 lần
  1 4 lần 9 lần 15 lần 26 lần 61 lần
  2 2 lần 5 lần 17 lần 20 lần 50 lần
  3 6 lần 5 lần 17 lần 18 lần 50 lần
  4 8 lần 5 lần 14 lần 33 lần 49 lần
  5 5 lần 5 lần 14 lần 36 lần 49 lần
  6 9 lần 9 lần 13 lần 30 lần 47 lần
  7 5 lần 9 lần 13 lần 35 lần 47 lần
  8 6 lần 12 lần 23 lần 21 lần 51 lần
  9 4 lần 12 lần 23 lần 29 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so