• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 4 lần 17 lần 27 lần 55 lần
  1 8 lần 4 lần 17 lần 35 lần 55 lần
  2 6 lần 11 lần 22 lần 28 lần 64 lần
  3 5 lần 11 lần 22 lần 22 lần 64 lần
  4 3 lần 7 lần 16 lần 23 lần 55 lần
  5 6 lần 7 lần 16 lần 32 lần 55 lần
  6 6 lần 9 lần 10 lần 20 lần 59 lần
  7 7 lần 9 lần 10 lần 29 lần 59 lần
  8 5 lần 6 lần 13 lần 27 lần 46 lần
  9 5 lần 6 lần 13 lần 27 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so