Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 14 lần 21 lần 33 lần 67 lần
1 5 lần 5 lần 17 lần 29 lần 57 lần
2 4 lần 9 lần 15 lần 23 lần 42 lần
3 5 lần 14 lần 23 lần 34 lần 61 lần
4 3 lần 6 lần 16 lần 25 lần 59 lần
5 8 lần 11 lần 20 lần 29 lần 62 lần
6 6 lần 7 lần 20 lần 28 lần 44 lần
7 4 lần 9 lần 17 lần 25 lần 48 lần
8 7 lần 9 lần 21 lần 25 lần 55 lần
9 5 lần 6 lần 10 lần 19 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 18 lần 28 lần 48 lần
1 12 lần 14 lần 22 lần 30 lần 53 lần
2 5 lần 7 lần 17 lần 23 lần 54 lần
3 4 lần 6 lần 14 lần 25 lần 53 lần
4 5 lần 9 lần 22 lần 31 lần 60 lần
5 3 lần 9 lần 12 lần 20 lần 52 lần
6 7 lần 13 lần 26 lần 36 lần 76 lần
7 4 lần 7 lần 14 lần 23 lần 51 lần
8 6 lần 11 lần 20 lần 32 lần 50 lần
9 4 lần 6 lần 15 lần 22 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung