Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 15 lần 28 lần 56 lần
1 5 lần 10 lần 15 lần 24 lần 58 lần
2 4 lần 6 lần 17 lần 24 lần 48 lần
3 6 lần 11 lần 20 lần 28 lần 46 lần
4 9 lần 13 lần 22 lần 32 lần 57 lần
5 4 lần 5 lần 13 lần 24 lần 56 lần
6 7 lần 12 lần 17 lần 28 lần 64 lần
7 3 lần 7 lần 15 lần 24 lần 49 lần
8 6 lần 14 lần 25 lần 30 lần 54 lần
9 6 lần 7 lần 21 lần 28 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 16 lần 27 lần 52 lần
1 6 lần 12 lần 22 lần 32 lần 64 lần
2 6 lần 12 lần 25 lần 38 lần 66 lần
3 4 lần 5 lần 10 lần 22 lần 46 lần
4 4 lần 6 lần 14 lần 25 lần 56 lần
5 5 lần 7 lần 14 lần 22 lần 49 lần
6 5 lần 7 lần 13 lần 19 lần 47 lần
7 6 lần 11 lần 27 lần 35 lần 56 lần
8 6 lần 10 lần 21 lần 26 lần 60 lần
9 6 lần 8 lần 18 lần 24 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung