Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 4 lần 14 lần 30 lần 58 lần
1 6 lần 10 lần 22 lần 29 lần 54 lần
2 3 lần 5 lần 15 lần 21 lần 59 lần
3 9 lần 11 lần 21 lần 24 lần 48 lần
4 5 lần 9 lần 16 lần 27 lần 49 lần
5 4 lần 8 lần 18 lần 27 lần 55 lần
6 2 lần 5 lần 14 lần 22 lần 46 lần
7 4 lần 10 lần 16 lần 32 lần 60 lần
8 11 lần 15 lần 22 lần 27 lần 53 lần
9 8 lần 13 lần 22 lần 31 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 7 lần 16 lần 25 lần 47 lần
1 4 lần 7 lần 11 lần 21 lần 50 lần
2 6 lần 11 lần 17 lần 21 lần 43 lần
3 4 lần 13 lần 18 lần 29 lần 54 lần
4 7 lần 11 lần 16 lần 33 lần 56 lần
5 8 lần 12 lần 22 lần 29 lần 53 lần
6 4 lần 9 lần 22 lần 27 lần 58 lần
7 4 lần 7 lần 14 lần 25 lần 63 lần
8 2 lần 2 lần 17 lần 26 lần 58 lần
9 9 lần 11 lần 27 lần 34 lần 58 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung