• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 23 lần 38 lần 66 lần
  1 2 lần 12 lần 23 lần 22 lần 66 lần
  2 5 lần 5 lần 13 lần 25 lần 49 lần
  3 6 lần 5 lần 13 lần 27 lần 49 lần
  4 6 lần 8 lần 17 lần 22 lần 58 lần
  5 9 lần 8 lần 17 lần 28 lần 58 lần
  6 8 lần 10 lần 17 lần 25 lần 47 lần
  7 5 lần 10 lần 17 lần 28 lần 47 lần
  8 4 lần 9 lần 15 lần 35 lần 47 lần
  9 3 lần 9 lần 15 lần 20 lần 47 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 11 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so