• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 14 lần 20 lần 49 lần
  1 8 lần 8 lần 14 lần 31 lần 49 lần
  2 3 lần 16 lần 28 lần 30 lần 68 lần
  3 5 lần 16 lần 28 lần 30 lần 68 lần
  4 3 lần 9 lần 18 lần 27 lần 60 lần
  5 7 lần 9 lần 18 lần 33 lần 60 lần
  6 4 lần 5 lần 16 lần 19 lần 56 lần
  7 6 lần 5 lần 16 lần 26 lần 56 lần
  8 6 lần 7 lần 20 lần 30 lần 56 lần
  9 7 lần 7 lần 20 lần 24 lần 56 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so