• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 16 lần 29 lần 52 lần
  1 6 lần 8 lần 16 lần 30 lần 52 lần
  2 4 lần 10 lần 21 lần 21 lần 52 lần
  3 8 lần 10 lần 21 lần 29 lần 52 lần
  4 3 lần 6 lần 17 lần 30 lần 55 lần
  5 8 lần 6 lần 17 lần 26 lần 55 lần
  6 4 lần 11 lần 19 lần 27 lần 55 lần
  7 5 lần 11 lần 19 lần 21 lần 55 lần
  8 7 lần 9 lần 23 lần 30 lần 57 lần
  9 5 lần 9 lần 23 lần 27 lần 57 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so