Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 10 lần 21 lần 29 lần 54 lần
1 6 lần 10 lần 20 lần 32 lần 64 lần
2 4 lần 5 lần 14 lần 26 lần 49 lần
3 4 lần 7 lần 12 lần 20 lần 49 lần
4 6 lần 8 lần 21 lần 25 lần 48 lần
5 6 lần 11 lần 17 lần 25 lần 58 lần
6 4 lần 9 lần 20 lần 28 lần 52 lần
7 6 lần 10 lần 19 lần 34 lần 68 lần
8 6 lần 9 lần 21 lần 30 lần 57 lần
9 5 lần 11 lần 15 lần 21 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 16 lần 21 lần 43 lần
1 1 lần 7 lần 13 lần 23 lần 53 lần
2 7 lần 9 lần 18 lần 21 lần 53 lần
3 2 lần 7 lần 13 lần 20 lần 46 lần
4 7 lần 10 lần 21 lần 28 lần 57 lần
5 7 lần 11 lần 21 lần 29 lần 58 lần
6 7 lần 11 lần 24 lần 38 lần 66 lần
7 4 lần 5 lần 18 lần 24 lần 45 lần
8 5 lần 11 lần 22 lần 39 lần 64 lần
9 8 lần 11 lần 14 lần 27 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7