Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 16 lần 18 lần 45 lần
1 2 lần 5 lần 11 lần 19 lần 45 lần
2 3 lần 8 lần 23 lần 32 lần 59 lần
3 7 lần 9 lần 18 lần 26 lần 52 lần
4 1 lần 3 lần 14 lần 24 lần 52 lần
5 9 lần 17 lần 22 lần 37 lần 67 lần
6 5 lần 7 lần 16 lần 22 lần 49 lần
7 7 lần 9 lần 18 lần 29 lần 48 lần
8 9 lần 13 lần 24 lần 35 lần 55 lần
9 5 lần 11 lần 18 lần 28 lần 50 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 9 lần 15 lần 22 lần 46 lần
1 2 lần 7 lần 17 lần 24 lần 43 lần
2 8 lần 16 lần 26 lần 32 lần 63 lần
3 6 lần 9 lần 13 lần 17 lần 42 lần
4 6 lần 9 lần 19 lần 31 lần 52 lần
5 4 lần 6 lần 13 lần 20 lần 48 lần
6 8 lần 11 lần 22 lần 29 lần 60 lần
7 2 lần 6 lần 12 lần 20 lần 46 lần
8 8 lần 12 lần 21 lần 40 lần 70 lần
9 4 lần 5 lần 22 lần 35 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung