Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 16 lần 21 lần 24 lần 54 lần
1 3 lần 5 lần 19 lần 28 lần 63 lần
2 4 lần 8 lần 19 lần 26 lần 52 lần
3 3 lần 8 lần 20 lần 32 lần 50 lần
4 4 lần 5 lần 15 lần 27 lần 54 lần
5 2 lần 3 lần 9 lần 15 lần 46 lần
6 8 lần 12 lần 22 lần 35 lần 66 lần
7 7 lần 13 lần 18 lần 24 lần 52 lần
8 5 lần 7 lần 13 lần 28 lần 48 lần
9 7 lần 13 lần 24 lần 31 lần 55 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 23 lần 33 lần 58 lần
1 5 lần 10 lần 21 lần 33 lần 64 lần
2 4 lần 7 lần 17 lần 29 lần 66 lần
3 5 lần 10 lần 16 lần 22 lần 46 lần
4 10 lần 15 lần 22 lần 31 lần 57 lần
5 6 lần 11 lần 22 lần 27 lần 47 lần
6 5 lần 6 lần 19 lần 23 lần 46 lần
7 6 lần 7 lần 12 lần 29 lần 52 lần
8 3 lần 6 lần 16 lần 24 lần 58 lần
9 2 lần 6 lần 12 lần 19 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung