• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 9 lần 20 lần 26 lần 52 lần
  1 3 lần 9 lần 20 lần 18 lần 52 lần
  2 6 lần 7 lần 12 lần 32 lần 46 lần
  3 5 lần 7 lần 12 lần 34 lần 46 lần
  4 1 lần 10 lần 21 lần 20 lần 55 lần
  5 10 lần 10 lần 21 lần 34 lần 55 lần
  6 7 lần 11 lần 21 lần 32 lần 65 lần
  7 6 lần 11 lần 21 lần 26 lần 65 lần
  8 5 lần 5 lần 9 lần 25 lần 41 lần
  9 4 lần 5 lần 9 lần 23 lần 41 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so