Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 17 lần 29 lần 58 lần
1 8 lần 10 lần 17 lần 37 lần 58 lần
2 58 lần 13 lần 24 lần 18 lần 67 lần
3 7 lần 13 lần 24 lần 20 lần 67 lần
4 6 lần 4 lần 9 lần 28 lần 45 lần
5 5 lần 4 lần 9 lần 24 lần 45 lần
6 4 lần 9 lần 15 lần 24 lần 51 lần
7 6 lần 9 lần 15 lần 32 lần 51 lần
8 7 lần 8 lần 17 lần 30 lần 61 lần
9 5 lần 8 lần 17 lần 28 lần 61 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung