Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 8 lần 18 lần 24 lần 50 lần
1 6 lần 8 lần 18 lần 20 lần 50 lần
2 4 lần 7 lần 15 lần 22 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 15 lần 33 lần 40 lần
4 4 lần 7 lần 15 lần 27 lần 56 lần
5 5 lần 7 lần 15 lần 29 lần 56 lần
6 9 lần 12 lần 24 lần 30 lần 66 lần
7 5 lần 12 lần 24 lần 36 lần 66 lần
8 5 lần 9 lần 18 lần 24 lần 47 lần
9 4 lần 9 lần 18 lần 25 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung