• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 16 lần 24 lần 51 lần
  1 4 lần 9 lần 16 lần 26 lần 51 lần
  2 9 lần 7 lần 16 lần 34 lần 53 lần
  3 4 lần 7 lần 16 lần 19 lần 53 lần
  4 6 lần 14 lần 22 lần 26 lần 64 lần
  5 7 lần 14 lần 22 lần 27 lần 64 lần
  6 7 lần 8 lần 16 lần 31 lần 50 lần
  7 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 50 lần
  8 6 lần 8 lần 18 lần 34 lần 48 lần
  9 2 lần 8 lần 18 lần 23 lần 48 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so