• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 17 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 17 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 16 lần 16 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 16 lần 16 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 5 lần 12 lần 22 lần 56 lần
  1 4 lần 5 lần 12 lần 15 lần 56 lần
  2 3 lần 6 lần 8 lần 25 lần 43 lần
  3 2 lần 6 lần 8 lần 22 lần 43 lần
  4 3 lần 4 lần 9 lần 19 lần 46 lần
  5 5 lần 4 lần 9 lần 16 lần 46 lần
  6 2 lần 4 lần 14 lần 21 lần 46 lần
  7 3 lần 4 lần 14 lần 25 lần 46 lần
  8 4 lần 4 lần 12 lần 24 lần 55 lần
  9 8 lần 4 lần 12 lần 27 lần 55 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 09 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so