Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 19 lần 29 lần 50 lần
1 1 lần 6 lần 19 lần 32 lần 53 lần
2 5 lần 7 lần 13 lần 21 lần 53 lần
3 3 lần 6 lần 13 lần 21 lần 47 lần
4 2 lần 7 lần 17 lần 23 lần 50 lần
5 3 lần 6 lần 11 lần 21 lần 51 lần
6 4 lần 8 lần 21 lần 33 lần 56 lần
7 6 lần 8 lần 19 lần 28 lần 56 lần
8 3 lần 9 lần 16 lần 21 lần 53 lần
9 5 lần 7 lần 14 lần 23 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 26 lần 34 lần 61 lần
1 4 lần 6 lần 13 lần 21 lần 45 lần
2 3 lần 9 lần 17 lần 26 lần 53 lần
3 4 lần 6 lần 15 lần 22 lần 51 lần
4 3 lần 8 lần 15 lần 25 lần 56 lần
5 4 lần 8 lần 18 lần 34 lần 73 lần
6 4 lần 7 lần 14 lần 21 lần 53 lần
7 4 lần 7 lần 14 lần 22 lần 46 lần
8 46 lần 6 lần 17 lần 24 lần 46 lần
9 4 lần 5 lần 13 lần 23 lần 38 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung