Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 21 lần 29 lần 61 lần
1 6 lần 11 lần 24 lần 32 lần 65 lần
2 7 lần 10 lần 18 lần 28 lần 51 lần
3 6 lần 9 lần 13 lần 26 lần 62 lần
4 2 lần 7 lần 17 lần 19 lần 46 lần
5 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 57 lần
6 5 lần 7 lần 22 lần 31 lần 57 lần
7 5 lần 9 lần 18 lần 23 lần 48 lần
8 3 lần 6 lần 12 lần 27 lần 49 lần
9 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 15 lần 23 lần 53 lần
1 5 lần 6 lần 13 lần 24 lần 51 lần
2 5 lần 7 lần 15 lần 24 lần 48 lần
3 8 lần 11 lần 26 lần 37 lần 62 lần
4 9 lần 15 lần 29 lần 37 lần 69 lần
5 6 lần 9 lần 22 lần 30 lần 50 lần
6 6 lần 8 lần 14 lần 27 lần 62 lần
7 4 lần 9 lần 17 lần 20 lần 44 lần
8 5 lần 11 lần 18 lần 27 lần 59 lần
9 2 lần 5 lần 11 lần 21 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung