Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 16 lần 23 lần 38 lần
1 1 lần 8 lần 16 lần 25 lần 38 lần
2 5 lần 8 lần 16 lần 27 lần 47 lần
3 8 lần 8 lần 16 lần 30 lần 47 lần
4 2 lần 9 lần 20 lần 19 lần 53 lần
5 7 lần 9 lần 20 lần 31 lần 53 lần
6 5 lần 11 lần 19 lần 25 lần 57 lần
7 5 lần 11 lần 19 lần 27 lần 57 lần
8 7 lần 5 lần 13 lần 33 lần 44 lần
9 8 lần 5 lần 13 lần 30 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung