Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 4 lần 12 lần 26 lần 53 lần
1 7 lần 10 lần 18 lần 24 lần 59 lần
2 4 lần 7 lần 17 lần 24 lần 49 lần
3 7 lần 11 lần 19 lần 30 lần 47 lần
4 7 lần 14 lần 23 lần 32 lần 58 lần
5 3 lần 5 lần 12 lần 21 lần 55 lần
6 6 lần 10 lần 19 lần 29 lần 65 lần
7 3 lần 6 lần 13 lần 24 lần 47 lần
8 6 lần 12 lần 23 lần 29 lần 53 lần
9 8 lần 11 lần 24 lần 31 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 14 lần 21 lần 30 lần 57 lần
1 6 lần 12 lần 23 lần 35 lần 64 lần
2 5 lần 12 lần 25 lần 35 lần 66 lần
3 3 lần 5 lần 11 lần 21 lần 45 lần
4 2 lần 5 lần 13 lần 21 lần 54 lần
5 5 lần 7 lần 12 lần 22 lần 46 lần
6 4 lần 6 lần 12 lần 19 lần 45 lần
7 5 lần 10 lần 24 lần 35 lần 57 lần
8 9 lần 13 lần 24 lần 29 lần 63 lần
9 5 lần 6 lần 15 lần 23 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung