• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 7 lần 16 lần 27 lần 53 lần
  1 2 lần 7 lần 16 lần 19 lần 53 lần
  2 9 lần 7 lần 14 lần 36 lần 47 lần
  3 2 lần 7 lần 14 lần 27 lần 47 lần
  4 10 lần 15 lần 25 lần 21 lần 65 lần
  5 9 lần 15 lần 25 lần 38 lần 65 lần
  6 8 lần 6 lần 17 lần 40 lần 58 lần
  7 2 lần 6 lần 17 lần 24 lần 58 lần
  8 3 lần 12 lần 17 lần 18 lần 42 lần
  9 5 lần 12 lần 17 lần 20 lần 42 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 10 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so