Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 11 lần 24 lần 36 lần 66 lần
1 2 lần 11 lần 24 lần 20 lần 66 lần
2 7 lần 5 lần 13 lần 27 lần 47 lần
3 4 lần 5 lần 13 lần 26 lần 47 lần
4 5 lần 12 lần 18 lần 26 lần 54 lần
5 6 lần 12 lần 18 lần 27 lần 54 lần
6 6 lần 6 lần 18 lần 24 lần 55 lần
7 7 lần 6 lần 18 lần 27 lần 55 lần
8 5 lần 9 lần 17 lần 38 lần 40 lần
9 7 lần 9 lần 17 lần 19 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung