Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 7 lần 10 lần 20 lần 44 lần
1 4 lần 7 lần 10 lần 27 lần 44 lần
2 5 lần 6 lần 17 lần 32 lần 54 lần
3 6 lần 6 lần 17 lần 27 lần 54 lần
4 7 lần 12 lần 19 lần 31 lần 52 lần
5 8 lần 12 lần 19 lần 26 lần 52 lần
6 5 lần 9 lần 19 lần 36 lần 60 lần
7 9 lần 9 lần 19 lần 25 lần 60 lần
8 5 lần 10 lần 20 lần 22 lần 54 lần
9 3 lần 10 lần 20 lần 24 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung