Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 60 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 58 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 54 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 47 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 28 lần 55 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 52 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 43 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 64 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 62 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 43 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 51 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 43 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 52 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 51 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 57 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 55 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 56 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 71 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 61 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7