• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 28 lần 2 lần 9 lần 18 lần 43 lần
  1 5 lần 2 lần 9 lần 23 lần 43 lần
  2 4 lần 7 lần 15 lần 29 lần 51 lần
  3 8 lần 7 lần 15 lần 27 lần 51 lần
  4 4 lần 9 lần 20 lần 27 lần 57 lần
  5 4 lần 9 lần 20 lần 25 lần 57 lần
  6 5 lần 13 lần 21 lần 29 lần 48 lần
  7 12 lần 13 lần 21 lần 32 lần 48 lần
  8 7 lần 5 lần 18 lần 33 lần 51 lần
  9 5 lần 5 lần 18 lần 27 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so