Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 6 lần 14 lần 19 lần 36 lần
1 5 lần 5 lần 11 lần 21 lần 43 lần
2 3 lần 12 lần 22 lần 32 lần 64 lần
3 6 lần 11 lần 20 lần 30 lần 51 lần
4 2 lần 4 lần 11 lần 22 lần 45 lần
5 5 lần 12 lần 17 lần 24 lần 47 lần
6 3 lần 7 lần 11 lần 21 lần 54 lần
7 3 lần 3 lần 13 lần 22 lần 55 lần
8 1 lần 4 lần 10 lần 17 lần 36 lần
9 3 lần 8 lần 15 lần 26 lần 55 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 10 lần 17 lần 24 lần 44 lần
1 1 lần 5 lần 9 lần 21 lần 47 lần
2 3 lần 7 lần 14 lần 19 lần 36 lần
3 6 lần 8 lần 18 lần 34 lần 64 lần
4 1 lần 9 lần 16 lần 23 lần 57 lần
5 5 lần 7 lần 12 lần 18 lần 51 lần
6 2 lần 4 lần 13 lần 20 lần 45 lần
7 7 lần 12 lần 18 lần 29 lần 46 lần
8 4 lần 5 lần 16 lần 24 lần 44 lần
9 3 lần 5 lần 11 lần 22 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung