Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 18 lần 23 lần 50 lần
1 9 lần 8 lần 18 lần 26 lần 50 lần
2 5 lần 14 lần 20 lần 23 lần 44 lần
3 3 lần 14 lần 20 lần 31 lần 44 lần
4 3 lần 8 lần 12 lần 27 lần 58 lần
5 8 lần 8 lần 12 lần 33 lần 58 lần
6 13 lần 8 lần 20 lần 32 lần 64 lần
7 3 lần 8 lần 20 lần 29 lần 64 lần
8 3 lần 6 lần 17 lần 22 lần 47 lần
9 1 lần 6 lần 17 lần 24 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung