• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 20 lần 32 lần 69 lần
  1 7 lần 9 lần 20 lần 25 lần 69 lần
  2 9 lần 10 lần 16 lần 34 lần 60 lần
  3 7 lần 10 lần 16 lần 36 lần 60 lần
  4 6 lần 14 lần 23 lần 26 lần 52 lần
  5 3 lần 14 lần 23 lần 26 lần 52 lần
  6 5 lần 13 lần 24 lần 25 lần 59 lần
  7 6 lần 13 lần 24 lần 27 lần 59 lần
  8 1 lần 9 lần 18 lần 19 lần 48 lần
  9 4 lần 9 lần 18 lần 20 lần 48 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so