Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 13 lần 21 lần 30 lần 63 lần
1 4 lần 8 lần 22 lần 31 lần 60 lần
2 8 lần 12 lần 20 lần 30 lần 53 lần
3 7 lần 12 lần 16 lần 28 lần 62 lần
4 7 lần 9 lần 19 lần 24 lần 49 lần
5 5 lần 8 lần 17 lần 25 lần 54 lần
6 2 lần 6 lần 20 lần 29 lần 57 lần
7 6 lần 7 lần 17 lần 23 lần 48 lần
8 4 lần 6 lần 13 lần 24 lần 49 lần
9 5 lần 9 lần 15 lần 26 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 7 lần 16 lần 24 lần 52 lần
1 3 lần 6 lần 13 lần 21 lần 51 lần
2 5 lần 8 lần 14 lần 24 lần 47 lần
3 7 lần 12 lần 27 lần 37 lần 62 lần
4 10 lần 13 lần 29 lần 38 lần 69 lần
5 5 lần 10 lần 23 lần 30 lần 50 lần
6 8 lần 9 lần 13 lần 26 lần 62 lần
7 6 lần 9 lần 17 lần 23 lần 46 lần
8 5 lần 11 lần 17 lần 27 lần 59 lần
9 3 lần 5 lần 11 lần 20 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung