Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 16 lần 23 lần 40 lần
1 6 lần 9 lần 16 lần 24 lần 40 lần
2 5 lần 7 lần 20 lần 29 lần 51 lần
3 9 lần 7 lần 20 lần 32 lần 51 lần
4 4 lần 8 lần 19 lần 20 lần 55 lần
5 2 lần 8 lần 19 lần 30 lần 55 lần
6 7 lần 14 lần 21 lần 25 lần 59 lần
7 6 lần 14 lần 21 lần 28 lần 59 lần
8 6 lần 5 lần 12 lần 31 lần 46 lần
9 4 lần 5 lần 12 lần 28 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung