• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 19 lần 31 lần 58 lần
  1 8 lần 12 lần 24 lần 31 lần 55 lần
  2 6 lần 7 lần 13 lần 33 lần 48 lần
  3 6 lần 11 lần 14 lần 33 lần 49 lần
  4 4 lần 7 lần 13 lần 21 lần 55 lần
  5 4 lần 12 lần 18 lần 21 lần 50 lần
  6 10 lần 7 lần 18 lần 17 lần 52 lần
  7 10 lần 9 lần 17 lần 17 lần 57 lần
  8 4 lần 6 lần 13 lần 20 lần 53 lần
  9 4 lần 8 lần 13 lần 20 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 23 lần 33 lần 63 lần
  1 5 lần 13 lần 23 lần 26 lần 63 lần
  2 4 lần 11 lần 14 lần 23 lần 52 lần
  3 6 lần 11 lần 14 lần 30 lần 52 lần
  4 4 lần 6 lần 14 lần 21 lần 50 lần
  5 4 lần 6 lần 14 lần 21 lần 50 lần
  6 9 lần 9 lần 22 lần 31 lần 63 lần
  7 5 lần 9 lần 22 lần 16 lần 63 lần
  8 3 lần 5 lần 15 lần 22 lần 50 lần
  9 6 lần 5 lần 15 lần 29 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so