Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 4 lần 14 lần 20 lần 46 lần
1 8 lần 4 lần 14 lần 34 lần 46 lần
2 2 lần 10 lần 21 lần 25 lần 53 lần
3 2 lần 10 lần 21 lần 23 lần 53 lần
4 4 lần 3 lần 13 lần 26 lần 51 lần
5 4 lần 3 lần 13 lần 24 lần 51 lần
6 9 lần 5 lần 14 lần 33 lần 44 lần
7 3 lần 5 lần 14 lần 22 lần 44 lần
8 10 lần 8 lần 14 lần 31 lần 48 lần
9 10 lần 8 lần 14 lần 32 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7